Cultură
Redactor: Marin Gherman
24 martie 2021

Pagina de istorie: Acum 307 ani este mazilit domnitorul Munteniei Constantin Brâncoveanu

Pagina de istorie: Acum 307 ani este mazilit domnitorul Munteniei Constantin Brâncoveanu
24 martie 2021

Pagina de istorie: Acum 307 ani este mazilit domnitorul Munteniei Constantin Brâncoveanu

La 24 martie 1714, in Săptămâna luminată, într-o zi de marți, domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost declarat mazil. A fost trădat chiar de ai săi, de rude in primul rând. De unchiul său, stolnicul Cantacuzino și de nepotul acestuia Ștefan. Apoi de o mină de boieri geloși pe averea lui, poate plictisiți de cei 26 de ani de domnie. Alții visau dregătorii mai importante și mai bănoase și voiau o schimbare. Așa că l-au denunțat pentru tot felul de păcate, multe imaginare, la Înalta Poartă. Un episod extrem de trist, dar nu singular.

Ştefan, feciorul stolnicului Constantin Cantacuzino, urca pe tronul Munteniei la la 23 aprilie/4 mai 1714, până la 21 ianuarie 1716, fiind ultimul conducător pământean al țării înainte de instituirea domniilor fanariote.  Constantin Brîncoveanu  fusese adus la tronul Munteniei de marea boierime, si era nepotul domnitorului Șerban Cantacuzino.

A întreprins intense acțiuni politice și diplomatice pentru stăvilirea expansiunii țariste și otomane. Folosind o politică abilă, s-a menținut la domnie timp de 26 de ani. Fiscalitatea excesivă din timpul domniei lui, determinată și de cererile mereu sporite ale Porții otomane, a îngreunat viața țăranilor și târgoveților.

În sala cea mare a tronului sunt de față și marii boieri. Brâncoveanu iese să întimpine pe trimis. Acesta scoate năframa neagră a mazilirii și zice ” Porunca sultanului este ca tu esti mazil si trebuie sa pleci cu casa ta cu, cu fii si ginerii la Constantinopol. …” Brâncoveanu este izolat, ridicat dintre boieri. Capugi bașa citește hatișeriful (ordinul n.red) în care sunt enumerate acuzațiile ce i se aduceau. Era acuzat de trădare, de legături cu Rusia etc. Capugiul cere boierilor să hotărască un domn nou, aceștia refuză spun că nu au nevoie de unul, pentru că au deja unul. Capugiul amenință cu represali – năvala tătarilor deja strînși la Nistru. Palatul este pus sub control, încăperile sigilate, Vodă reținut. Totul a durat mai puțin de un ceas și situațiaîn Valahia s-a schimbat complet.

În Joia Mare vine și firmanul pentru desemnarea noului domnitor – Ștefan Cantacuzino. Slujba are loc in biserica domnească din vecinătate și este oficiată de mitropolitul Antim Ivireanu, Are loc o intilnire între fostul și noul domn, Brâncoveanu îi spune nepotului său ” E mai bine că domnia ți-a fost dată dumitale, decît altuia, unui străin.” Imediat a început căutarea averilor lui Brâncoveanu. Sunt scotocite Palatul de la Curtea Veche, cel de la Tirgoviște, de la Mogoșoaia, așezămintele sale risipite (Potlogi, Horezu etc.) în toată țara. A doua zi Brâncoveanu, familia lui, părăsesc Bucureștii. Vodă nu avea să se mai întoarcă așa cum a sperat. De Sfînta Maria, la 15 august 1714, cînd împlinea 60 de ani, a fost ucis împreună cu cei patru fii ai săi.

Nici urmașul său pe tron și denunțătorul lui în același timp, nu a avut o soartă mai bună. Doi ani ani mai tîrziu, 9 ianuarie ( stil vechi ) a fost mazilit la rîndul lui și dus la Constantinopol. A fost ucis în noapte 25/26 mai împreună cu tatăl său. Capetele lor umpute cu cilți au fost tăiate și trimise la Adrianopol pentru a fi văzute de același sîngeros mare vizir, Gin Ali Pașa. Corpurile au fost aruncate în Bosfor, potrivit jurnalistului Stelian Tănase.

Potrivit Doxologia.ro, la Constantinopol, creştinul voievod şi fiul său cel mare au fost chinuiţi cumplit de către necredincioşi vreme de patru luni, ca să dea toate averile lor, pe care turcii le bănuiau că sunt foarte mari, însă nu găsiseră decât puţine. Deci au fost supuşi la amarnice munci: întinderea pe roată, cetluirea capului cu un cerc de fier, arderea cu fierul înroşit în foc pe piept şi pe spate, înţeparea mâinilor şi a picioarelor. La sfârşit, după ce au smuls tot ce se putea de la bătrânul voievod, fără însă să găsească averea la care se aşteptau ei, turcii l-au pus să aleagă între trecerea la mahomedanism şi moarte. Dar Constantin şi fiii săi au rămas neclintiţi în credinţa lor, astfel că în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, la 15 august, când Dreptcredinciosul Voievod Constantin Brancoveanul împlinea 60 de ani şi era ziua de nume a doamnei sale, Marica, el a fost scos din temniţă împreună cu fiii săi şi cu sfetnicul Ianache, pentru a primi sfârşitul mucenicesc.

Mărturisitorii lui Hristos au fost duşi pe străzile oraşului lui Constantin, îmbrăcaţi numai în cămăşi, desculţi, cu capetele descoperite şi legaţi în lanţuri, întocmai ca răufăcătorii. La locul de tăiere aştepta mulţime de popor, sultanul Ahmed al III-lea, vizirul său şi ambasadorii marilor puteri europene. Acolo mucenicii fiind puşi în genunchi, mult pătimitorul Constantin i-a îmbărbătat pe fiii săi: „Fiii mei, iată, toate avuţiile le-am pierdut. Să nu ne pierdem şi sufletele! Staţi tari, bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă la moarte. Priviţi la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit! Credeţi tare în aceasta şi nu vă mişcaţi din credinţa ortodoxă pentru viaţa şi lumea aceasta! Aduceţi-vă aminte de Sfântul Pavel, ce zice: că nici sabie, nici îmbulzeală, nici moarte, nici alta orice nu-l va despărţi de Hristos; că nu sunt vrednice muncile şi nevoile acestea de aici spre mărirea ceea ce o va da Hristos. Acuma dară, o dulcii mei fii, cu sângele nostru să spălăm păcatele noastre".

Deci au căzut capetele vistiernicului Ianache Văcărescu, apoi al fiului celui mare, Constantin, după aceea al lui Ştefan şi al lui Radu. Iar când a venit rândul copilului Mateiaş, care avea numai 12 ani, şi călăul a ridicat sabia să-i taie capul, acesta s-a înspăimântat şi a strigat sultanului să-l ierte că se va face musulman. Atunci tatăl său, plin de bărbăţie, i-a zis: „Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-şi piardă credinţa. Dacă este cu putinţă, să mori de o mie de ori, decât să-ţi lepezi credinţa strămoşească pentru a trăi câţiva ani mai mulţi pe pământ". Atunci copilul s-a întărit şi, întinzându-şi liniştit gâtul pe tăietor, a zis călăului: „Vreau să mor creştin. Loveşte!"

Trupurile mucenicilor au fost apoi aruncate de păgâni în mare, de unde au fost culese de creştini milostivi, care le-au îngropat în taină şi cu evlavie, nu departe de Constantinopol, în insula Halchi, în biserica mănăstirii Maicii Domnului, care fusese ajutată înainte de domnul Constantin. Credincioasa sa soţie, doamna Marica, cu care voievodul avusese 11 copii - patru fii şi şapte fete -, a fost surghiunită cu fetele sale şi cu ginerii pentru mai mulţi ani. In 1720, ea a reuşit să aducă în ţară sfintele moaşte ale domnitorului şi le-a înmormântat în biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitoria sa, unde de atunci şi până în zilele noastre veghează lumina candelei care aminteşte locul de odihnă al Voievodului mucenic.

La 20-21 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat pe marele Voievod martir Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi şi cu rudenia sa, Ianache, trecându-i în rândul sfinţilor, cu zi de prăznuire în calendar la 16 august. Cu ale căror sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin. 

Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 908


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți