Cultură
27 iulie 2021

Omagierea cunoscutului bucovinean Mircea Mintenco la Cuciurul Mare

Omagierea cunoscutului bucovinean Mircea Mintenco la Cuciurul Mare
27 iulie 2021

Omagierea cunoscutului bucovinean Mircea Mintenco la Cuciurul Mare

Iată că s-a împlinit un an de când etnograful, publicistul, folcloristul, muzeograful, omul mereu îndrăgostit de cărți,  colecționar de cărți rare și un pasionat cititor, Mircea Mintenco din Cuciurul Mare a trecut deja pe un alt tărâm.

Duminica trecută, ne-am adunat câțiva dintre acei care l-au cunoscut personal, au participat la mai multe întruniri literare, prezentări de carte, sau alt gen de manifestări, organizate de-a lungul anilor, unde era mereu prezent și Mircea Mintenco din Cuciurul Mare. Chiar de la bun început vom menționa că a fost și un bun cunoscător al limbii române și se mândrea mult cu acest fapt. De mai multe ori a menționat faptul că el și fratele său geamăn Dragoș (trecut cu mulți ani în lumea umbrelor) poartă numele marilor voievozi români.

Cum spuneam,  am sosit în duminica de 25 iulie la biblioteca din Cuciurul Mare, la invitația neobositei doamne, bibliotecare șefe Natalia Bevțic, care nu odată ne-a invitat la această bibliotecă bine amenajată, la diferite întruniri literare. În anul acesta, de când, ne-a părăsit cel care a fost Mircea Mintenco, doamna Natalia a reușit să amenajeze un colț memorial dedicat Cetățeanului de onoare al acestui sat, celui care zile în șir le petrecea în acestă bibliotecă, citind, răsfoind, studiind și memorizând atâtea lucruri folositoare.

Nu numai cărțile de și despre Mircea Mintenco (ambele pregătite pentru tipar de subsemnata), dar și cele din biblioteca sa, cât și scrisori, telegrame, ilustrate, diplome, o cămașă cusută în stil național, ochelarii, um mic aparat de radio, figuri din lemn sau metal, mini-basoreliefuri, cu chipurile marilor oameni: scriitori, compozitori, artiști, icoane, portrete, etc., pot fi văzute aici. Toate acestea și-au găsit locul și vor putea fi examinate  de toți doritorii. De asemena d-na Natalia a pregătit special pentru comemorarea respectivă și un stand dotat cu cărțile respective, fotografii, ziare dedicate celui care a proslăvit acest sat și nu numai.

La întrunirea respectivă au sosit de la Cernăuți poeții Vasile Vascan și Miroslav Lazaruc, iar de la Hliboca și Storojineț am ajuns câteva doamne, printre care Olga Șevcenco, directoarea muzeului etnografic din orășelul Hliboca și nepoata vestitei scriitoare și pictorițe Domka Botușanska, cea cu care a întreținut legături de creație și a corespondat Mircea Mintenco, Rodica Zegrea, șefa bibliotecii din Prisăcăreni, comuna Suceveni, poetă și autoarea monografiei recent apărute, Olimpia Zagudalova, directoiarea instituției preșcolare „Soricelul” din Hliboca, sora d-nei Natalia. Voi menționa aici, că a fost prezent și fratele lor, Andrei Boiciuk, care i-a acordat d-nei Natalia, alături de sora  Olimpia un mare ajutor la pregătirea și desfășurarea activității în cauză.  Bineînțeles că a fost prezentă și semnatara acestor rânduri. Alături de invitați au fost prezenți câteva dintre rudele omagiatului,  nepoata și profesoara Rodica Dobrovoliska, poeta locală Natalia Grigorciuk-Voitko, prieteni, cunoscuți, membri ai conducerii CTU, lucrători din sfera culturii.

Moderând cu multă pricepere și bunăvoință manifestarea în cauză, vorbind cu plăcere despre viața și drumurile creației parcurse de cel care a fost Mircea Mintenco, d-na Natalia rând pe rând cu prezentările și comentariile necesare a  oferit cuvântul fiecăruia dintre noi. Toți au avut ce-și aminti, ce povesti, referindu-se la calitățile omenești ale celui plecat să vegheze deasupra noastră de pe un alt tărâm. Modestia, sinceritatea, bunăvoința, dragostea de carte, de oameni, sentimentul prieteniei, devotamentului, bunăvoinței, al cunoașterii și studierii, al căutării permanente a lucrurilor de valoare din domeniul artei, literaturii, muzeogfrafiei, studierii ținutului natal, denumirilor etc., l-au carecterizat pe tot parcursul vieții pe neostenitul Mircea Mintenco. O mare afecțiune a avut pentru vestitul său consătean Mircea Streinul, a publicat și valorificat din opera Luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu, cunoștea opera lui Vasile Alecsandri, a altor scriitori și oameni de cultură români, clasici și moderni.

Dl Vasile Vascan i-a dedicat o poezie și o rugăciune-poezie. De fapt și când era în viață, și în acest an de când s-a înălțat la Domnul lui Mircea Mintenco i-au fost dedicate versuri, cunoscuți pictori i-au pictat portretul, i-au dedicat cântece, i-au trimis felicitări în proză și versuri din diferite părți ale lumii.

Am vorbit pe scurt despre cele 2 cărți, la prima „Izvoarele cristaline ale inspirației”, unde sunt îngrijitoare de ediție și „Din toată inima” dedicată celui care a fost Mircea Mintenco, despre felul cum am pregătit aceste cărți, despre colaborarea noastră, înființarea cenaclului literar-artistic FAMILIA, a cărui inițiativă a pornit cu ani în urmă tot de la domnia sa, despre festivaluriele, întrunirile literare, prezentările de carte, vizitele la muzee, discuțiile purtate pe marginea atâtor lucruri de valoare din cultura, literatura, arta universală.

O adevărată enciclopedie a fost Mircea Mintenco din Cuciurul Mare, păcat că a plecat atât de repede dintre noi. Acum a rămas memoria. Este de datoria noastră să păstrăm vie această memorie și să rămână în cărți, ziare, almanahuri, reviste, versuri și proză, în amintirea celor care l-au cunoscut, iar prin intermediul lor trebuie să cunoască toate aceste lucruri și tânăra generație.

Sincere mulțumiri aducem tuturor celor care nu uită, rudelor, prietenilor, fraților de condei, sătenilor, oamenlor de vază din ținutul nostru, și în special doamnei bibliotecare Natalia Bevțic care depune mult efort și stăruință ca numele lui Mircea Mintenco să rămână înscris cu litere mari în istoria acestui sat bucovinean.

Eleonora SCHIPOR, pentru Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 931


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți