Cultură
25 mai 2021

Lacrimi de bucurie pe o carte: „La răspântia Boianului” readuce la vatra străbună eternele comori sufletești

Lacrimi de bucurie pe o carte: „La răspântia Boianului” readuce la vatra străbună eternele comori sufletești
25 mai 2021

Lacrimi de bucurie pe o carte: „La răspântia Boianului” readuce la vatra străbună eternele comori sufletești

Mai ușor îmi vin lacrimile la bucurie decât la durere, numai că rare sunt clipele de fericire cu plânsul în gene. Rar de tot, dar se întâmplă să ne bucurăm și de asemenea sărbători, cum a fost la 24 mai, în mijlocul copiilor și profesorilor de la Gimnaziul Boian-Hlinița, instituție de învățământ ce ne întâmpină cu basorelieful cronicarului Ion Neculce la intrare, această lucrare a sculptorului Dumitru Gorșcovschi amintind de perioada de efervescență culturală și națională a românilor din Boian, precum și de cei cărora le-o datorăm, bărbați cu inima română care nu mai sunt printre noi – profesorii Vasile Bizovi și Mihai Lungu, preotul Boris Țaru...

De neuitat sunt urmele lor, dar și mai important este că au lăsat continuatori, ca intelectualii Vasile Botă și Viorel Bosovici, gospodari de frunte, uniți în jurul profesoarei Eleonora Bizovi. Cu ei am pornit la drum, obsedată de ideea readucerii la viață a romanului ”La răspântia Boianului”, cartea care a adunat boincenii la o frumoasă sărbătoare, un hram al istoriei satului, povestită în viu grai de cei care au trăit-o și au făurit-o. Amarele minuni ale unui veac apus, adunate cu talent artistic de profesoara Viorica Chibac-Cuciureanu (1930-2006) într-un roman, cum numai Boianul îl are (apărut cu grafie chirilică în 1970, Editura „Cartea Moldovenească”, Chişinău, cu un cuvânt introductiv de Ion C. Ciobanu), s-au revărsat ca o poveste din paginile cărții reeditate în veșmântul firesc al limbii române - o poveste re-trăită și emoționant mărturisită de generația tânără a Boianului - grupul de gimnaziste instruite de profesoarele de română, Rodica Dârda și Ana Semeniuc. Prin străduința lor s-a împlinit dorința, dnei Svetlana Hauca, directoarea Gimnaziului, ca ziua lansării noii ediții a romanului să fie o lecție de dragoste pentru carte. Am văzut aievea un adevărat miracol, cum o carte, readusă la viață după ani grei de uitare, a unit și adunat oameni de frunte ai satului. Întocmai cum a spus Vasile Botă: ”Se vede că încă ne curge sânge românesc și iubire de neam prin vene”.

Primarul Aurel Babii și gazdele sărbătorii au avut onoarea să primească oaspeți de prestanță, sosiți cu daruri alese. Excelența sa Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți, a pășit pragul Gimnaziului cu un televizor performant, donație de la Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare RoAid, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, director general adjunct dl Cezar Cătălin Marin. Reprezentantele Departamentului Învățământ și Știință al ARS, Lilia Govornean, președinte al Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, și Olga Turchevici, au venit cu frumoase și necesare completări la fondul bibliotecii Gimnaziului. N-au rămas în datorie nici gazdele. Mișcător a fost gestul directoarei Svetlana Hauca de a-i dărui doamnei Irina Loredana Stănculescu o icoană a Sfintei Fecioare Maria, aidoma celei făcătoare de minuni din Biserica de la Hliniță, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Însă cele mai prețioase daruri ne-au venit de la voiniceii dansatori ai maestrei coregrafe Mărioara Basaraba, de la cuvintele măiestuos rotunjite de gimnazista Ana-Maria Dârda și colegele ei, de la cântecul lui Dumitru Caba, strănepotul autoarei romanului. Prezența familiei, a fiului Gheorghe cu soția, și nepoatei Elena, inspiră încrederea că va apărea și partea a doua a romanului. Moștenind de la bunică fărâme de talent poetic, nepoata Elena și-o amintește numai printre cărți și cu stiloul în mână. Un portret romantic al boincencei care și de dincolo de moarte le aduce daruri sufletești consătenilor i-a schițat Vasile Botă, amintindu-și nostalgic de anii de școală, dar mai întâi de toate mulțumind, doamnei Consul General al României la Cernăuți și consătenilor pentru contribuția la viața nouă a romanului. Or, numai cu mână de la mână, așa cum au adunat la începutul anilor 90 bani pentru monumentul victimelor regimului totalitar, s-a reușit tipărirea unui tiraj de 500 exemplare. Preotul Vasile Nicoriuc a evocat un alt moment semnificativ – lansarea monografiei Boianului, scrisă de profesorul Vasile Bizovi, care de asemenea a fost editată cu aportul oamenilor de bine ai satului.

Cu amintiri și propuneri pentru prosperarea viitoare a comunei au intervenit redactorul-șef al ”Zorilor Bucovinei”, cetățean de onoare al Boianului, Nicolae Toma, și jurnalistul Nicolae Hauca, boinceni get-beget. Primarul Aurel Babii a primit de-acum poruncă să înceapă pregătirile pentru cea de-a 500-a aniversare a Marelui Boian și primirea oaspeților din Boianul de peste Atlantic. Ar fi bine să nu se uite, cum se întâmplă de obicei, de propunerea lui Nicolae Hauca, care e o dorință a tuturor celor care au trecut prin școala românismului promovată de profesorul emerit Vasile Bizovi, de a i se înălța un bust la loc de cinste din centrul satului. Având un sculptor cu har creator cum este tânărul Cristian Botă, ar fi mare păcat ca boincenii să nu-și îndeplinească această datorie față de memoria regretatului dascăl al limbii române. Sunt oameni cu voință să îndeplinească și această lucrare, așa cum, din dragoste pentru limba română și neam, au scos din uitare numele profesoarei Viorica Chibac-Cuciureanu. Doar prin noua apariţie a cărții ei nu numai că au fost reînviate pagini din trecutul satului românesc din Bucovina, ci i s-a înălțat un monument simbolic regretatei autoare la aniversarea a 90 de ani de la naştere, care atât de puțin s-a bucurat de aprecierea meritată în timpul vieţii.

Maria Toacă

 

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 994


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți