Cultură
Redactor: BucPress
12 noiembrie 2021

Gheorghe Asachi, o figură de marcă a culturii românești

Gheorghe Asachi, o figură de marcă a culturii românești
12 noiembrie 2021

Gheorghe Asachi, o figură de marcă a culturii românești

S-a întâmplat în 12 noiembrie 1869 – A murit scriitorul Gheorghe Asachi, personalitate polivalentă a culturii române. S-a născut la 1/12 martie 1788 în târguşorul Herţa. A fost fiul preotului Lazăr Asachi, care a ajuns arhimandrit al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei în timpul mitropolitului Veniamin Costachi. Mama sa, Elena Nicolau, era fiica lui Niculai Ardeleanu, preot din Târnăuca.

În primii ani de viaţă, Gheorghe Asachi primeşte o educaţie aleasă chiar în familia sa, apoi parcurge şcoala începătoare din Herţa, unde a învăţat sub îndrumarea dascălului Ştefan Raerezul. Însă şcoala din Herţa nu îi putea asigura nivelul de educaţie dorit de părinţii săi, iar Academia domnească din Iaşi funcţiona cu profesori greci şi în limba greacă, astfel că în anul 1795, întreaga familie se va muta la Lemberg (Lvov, Ucraina), unde Gheorghe Asachi şi-a continuat studiile la gimnaziul din localitate, în limbile polonă, latină şi germană. Tot la Lemberg a urmat şi studiile superioare, obţinând, în anul 1804, diploma de inginer şi titlul de doctor în filozofie.

Şi-a continuat studiile superioare la Viena între anii 1805-1808, apoi la Roma, între 1808-1812. La Viena a făcut studii de matematică şi pictură, iar la Roma a studiat literatura clasică, literatura italiană, pictura, sculptura şi arheologia. Tot la Roma, sub pseudonimul Alvira Daciano, a publicat primele poezii, care au fost mult apreciate de criticii literari italieni. A fost ales membru al Academiei Literare din Roma. În anul 1812 (avea 24 de ani) s-a întors în Moldova, având deja o vastă cultură de structură enciclopedică şi cunoscător al mai multor limbi străine: poloneză, latină, italiană, franceză, germană şi engleză.

Stabilit la Iaşi, între 1814-1818, Gh. Asachi a ţinut un curs de inginerie, în limba română, la Academia Domnească. În anul 1820, la cererea lui Veniamin Costachi, Asachi s-a ocupat de organizarea Seminarului de la Socola, înfiinţat în anul 1803 de către mitropolitul menţionat mai sus.Între anii 1822-1827, Asachi a fost agent diplomatic la Viena, fiind trimis de domnitorul I. Sturdza. La Viena s-a căsătorit cu Elena Teyber – o vieneză cu o aleasă cultură muzicală şi mare pianistă. După întoarcerea de la Viena, Gh. Asachi a început să desfăşoare o bogată activitate pentru organizarea şcolii în limba română. A participat la reorganizarea Gimnaziului de Stat de la „Trei Ierarhi” (1828), a Şcolii de Fete din Iaşi (1834) şi a Academiei Mihăilene (1835), care funcţiona cu trei facultăţi: Filozofie, Drept, Teologie. A contribuit la redactarea prospectului unui institut agronomic şi la organizarea Şcolii Militare din Iaşi.

Gh. Asachi a desfăşurat şi o bogată activitate pedagogică prin întocmirea de manuale şi de programe şcolare. El însuşi a elaborat manuale, cu deosebire de matematică. A formulat numeroase şi valoroase idei pedagogice, dintre care menţionăm:

– Învăţământul trebuie să se facă în limba poporului.

– Funcţia şcolii constă în luminarea poporului, în datoria de a forma oameni virtuoşi şi buni cetăţeni.

– Educaţia trebuie să fie un proces de formare a tinerilor în spiritul dragostei de patrie şi neam.

În acelaşi timp, Gh. Asachi a fost animatorul şi conducătorul mişcării culturale între anii 1813-1849 din Moldova. Este printre cei dintâi care au militat activ pentru o cultură naţională în Moldova. Iniţiativele lui Asachi în domeniul învăţământului, presei şi culturii naţionale au adus o contribuţie esenţială la modernizarea societăţii româneşti din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea. La 1 iunie 1829 a editat, la Iaşi, cea dintâi gazetă politică şi literară în limba română din Moldova: „Albina românească”. Din iulie 1829 şi până în noiembrie 1830, Asachi a îndeplinit funcţia de secretar al Comisiei de redactare a Regulamentului Organic, la Bucureşti şi la Petersburg. Pentru această activitate a fost decorat de împăratul Rusiei cu Ordinul „Sfântul Vladimir” – Clasa a IV-a. Împreună cu medicii M. Zotta şi I. Cihac, Gh. Asachi a înfiinţat, la Iaşi, „Cercul de lectură al medicilor ieşeni”, care, mai târziu, s-a transformat, prin grija aceloraşi fondatori, în „Societatea de medicină şi istorie naturală”.

În anul 1831, Asachi a fost numit „arhivist al statului”, funcţie în care a organizat, pentru prima dată, arhivele Moldovei. În 1832 a deschis prima tipolitografie din Moldova, sub numele de „Institutul Albinei”.Aici a tipărit lucrările sale, manuale şcolare, dări de seamă asupra şcolilor, lucrări de popularizare a ştiinţei, hărţi, tablouri istorice etc. Prin activitatea de editor şi tipograf, Asachi a umplut un mare gol în istoria culturii naţionale din Moldova. În anul 1836, în colaborare cu câţiva boieri tineri şi ataşaţi mişcării culturale, Asachi a înfiinţat Conservatorul Filarmonic-Dramatic, unde el a predat, în mod gratuit, un curs de declamaţie. Cu elevii săi a organizat primele reprezentaţii teatrale în limba română.

Ca scriitor, Gh. Asachi a abordat mai multe specii literare: teatru, nuvele istorice, poezii lirice: sonet, odă, imn, meditaţii, satire etc. El a pregătit prima reprezentaţie teatrală în limba română, în 1816, cu piesa „Mirtil şi Hloe” – o prelucrare pastorală a lui Asachi după scriitorii Gessner şi Florian. Tot Asachi a organizat primul spectacol de operă în limba română. A îmbogăţit repertoriul teatral cu numeroase traduceri, adaptări şi piese originale inspirate din trecutul istoric al Moldovei, dintre care menţionăm: „Petru Rareş-Vodă”; „Dragoş – întâiul domn suveran al Moldovei”. În proză a abordat nuvela istorică prin creaţiile: „Dragoş”; „Petru Rareş” ş.a. În baladele istorice, Asachi evocă momente cruciale din istoria naţională: „Dochia şi Traian”; „Ştefan cel Mare înaintea Cetăţii Neamţu” ş.a. Şi creaţiile lirice au un pronunţat caracter patriotic, poetul Asachi fiind convins de caracterul educativ al literaturii.

Istoria culturii şi a literaturii române îl situează pe Gh. Asachi printre deschizătorii de perspective şi printre marii îndrumători din perioada de modernizare a culturii naţionale în Moldova. S-a stins din viaţă la 12 noiembrie 1869, la vârsta de 81 de ani şi a fost înmormântat la Biserica „Patruzeci de Sfinţi” din Iaşi. După douăzeci de ani, un comitet de iniţiativă în frunte cu Iosif Naniescu – Mitropolitul Moldovei – i-a ridicat o statuie de marmură în faţa şcolii de lângă Mănăstirea „Trei Ierarhi” din Iaşi.Aici au fost depuse osemintele lui şi ale soţiei sale, decedată în 1877, în cripta de la baza statuii, pentru a-i eterniza amintirea.

Agenția BucPress -  www.bucpress.eu

Urmăriți-ne și pe platforma Telegram

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 556


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți