Cultură
05 mai 2021

185 de ani de la nașterea lui Isidor Vorobchevici - personalitate notorie pentru cultura muzicală și literară din Bucovina

185 de ani de la nașterea lui Isidor Vorobchevici - personalitate notorie pentru cultura muzicală și literară din Bucovina
05 mai 2021

185 de ani de la nașterea lui Isidor Vorobchevici - personalitate notorie pentru cultura muzicală și literară din Bucovina

Astăzi se împlinesc 185 de ani de la nașterea lui Isidor Vorobchievici, un renumit preot, pedagog, dirijor de cor, folclorist, compozitor și scriitor din Bucovina.

Isidor Vorobchievici (n. 5 mai 1936 - d.19 septembrie 1903) a trăit și activat în timpul stăpânirii austriece; a scris în limbile ucraineană, română și germană și a adus contribuții însemnate la cultura muzicală românească. Poetul ucrainean, Ivan Franko, l-a caracterizat drept „cea dintâi ciocârlie a Renașterii ucrainene”.

Isidor Vorobchievici s-a născut la data de 18 mai 1836, în orașul Cernăuți în familia preotului Ivan Vorobkievici, profesor de teologie și filosofie la un liceu local, mama sa, Eleva Corloțan, fiind fiica unui preot român din Câmpulung Moldovenesc.
Străbunicul său patern Skalsky Mlaka de Orobko era originar din părțile Lituaniei istorice și ajungând în ținuturile Galiției și Bucovinei și-a schimbat numele din Orobko în Vorobkievici. Isidor a fost crescut la Cozmeni (Kițman) de bunicii săi paterni, protopopul Mihailo Vorobkievici și soția sa Paraschiva, deoarece a rămas de la o vârstă fragedă orfan de ambii părinți. La vârsta de 5 ani cânta bine la vioară. A urmat studii primare la Școala poporală germană (absolvită în 1848), studii secundare la Gimnaziul din Cernăuți (absolvite cu diplomă de bacalaureat, în 1857) și studii superioare la Institutul Teologic din Cernăuți (1857-1860). La sfârșitul studiilor s-a căsătorit cu Leontina Bendevskaia, fiica directorului școlii din Siret.

După absolvirea studiilor teologice, a fost preot la Davideni (1861-1865) și la Rușii-Moldoviței (1865-1867). În această perioadă a cules creații folclorice locale rutene și românești. Din tinerețe a colaborat la reviste ucrainene și românești din Bucovina. Prima sale cinci poezii publicate au apărut în 1863 în almanahul literar Galicianin (Galițianul) din Lvov sub titlul „Dumki z Bukovini” (Gânduri din Bucovina) și sub pseudonimul Danilo Mlaka.

La vârsta de 31 de ani s-a înscris la Conservatorul din Viena,unde s-a perfecționat în teoria armoniei și compoziție cu Franz Krenn și în muzica bisericească bizantină cu Benedikt Randhartinger, absolvind cu calificativul maxim (1867-1869). Trecând prin Lvov în anul 1868 a fost impresionat de un concert de muzică corală liturgică ce cuprindea lucrări de Dmitri Bortnianski, M. Berezovski, A. Vedel, O. Lvov, Petr Turcianinov.

Reîntors în Bucovina, a devenit profesor de muzică și cântare corală la Cernăuți, la Institutul Teologic, Școala Normală de învățători și învățătoare, Școala reală superioară și Gimnaziul superior german (1869-1900).

După fondarea Universității Franz Josef la Cernăuți în 1876, Vorobchievici a fost numit profesor de muzică liturgică. În anul 1897 a fost ales membru al Consiliului regional al școlilor, în locul românului I. von Onciul, care decedase. A devenit astfel primul ucrainean ales în acest for.

S-a distins în activitatea sa pedagogică, redactând și mai multe manuale în limbile germană, ucraineană și română, între care un manual de armonie muzicală Lehrbuch für Musikharmonie, un manual de teorie generală a muzicii „Allgemeines Musiklehrbuch“, de asemenea a editat antologii de cântece românești, rutene și evreiești din patrimoniul folcloristic și cultural al Bucovinei (Наша народна пісня 1865, „Flori din Bucovina” 1870, etc). A întreținut o corespondență cu Johannes Brahms. A scris și o serie de articole intitulată Compozitorii noștri, dedicată mai ales personalității lui Mihail Glinka.

Vorobchievici a fost primul autor al unui manual de armonie muzicală în limba română. A avut contribuții substanțiale în afirmarea cântării corale polifonice din Bucovina. I-a îndrumat pe Ciprian Porumbescu, Eusebie Mandicevschi, Ilarion Verenca, Dimitrie Gherasim, Constantin Șandru, Constantin Procopovici, Dimitrie Cernăuțeanu, Tudor Flondor, George V. Mandicevschi, Gheorghe Chindiu, Ecaterina Mandicevschi, Mihai Ursuleac, Constantin Buchental s.a. Lucrările sale au circulat în manuscris, tipărite, litografiate sau copiate. A compus muzică liturgică și muzică vocală laică pentru voce și pian.

De asemenea, a scris proză și poezii în limba ucraineană, sub pseudonimele Danilo Mlaka, Demko Makoviiciuk, Morozenko, „Orfan din Bucovina”, „Ivan Ivaniv din Kițman”, Semen Hrin, S. Voloh și altele, și circa 50 de poezii în românește (ca de pildă, Ionică Darii – fiu bucovinean 1790-1810, Când Moldova purta jugul).

În 1877 a editat almanahul Ruska hata (Căsuța ruteană), cel dintâi almanah rutean din Bucovina, în care a găzduit informații și creații din toate regiunile Ucrainei. În acea perioadă devenise câștigat ideii unirii tuturor ucrainenilor, pe care o promova Iuri Fedkovici. A fost redactor pentru studiile în limba ruteană la revista Candela (1882-1900), de asemenea a fost unul din fondatorii și redactorii ziarului Bukovinskaia Zoria (Steaua bucovineană), a scris frecvent la Bukovinski Kalendar. La Universitate Vorobchievici a organizat începând din 1876 Asociația studenților ucraineni Soiuz ukrainskih studentiv. El s-a numărat și printre întemeietorii Societății culturale ucrainene Ruska Besida și a fost președintele Asociației literar-dramatice rutene. În 1887 s-a aflat în fruntea asociației Casa populară ruteană din Cernăuți.

Unicul sau volum de versuri Pe Prut în limba ucraineană, a apărut, precedat de prefața lui Ivan Franko, abia în anul 1901, cu doi ani înainte de a muri.

În poeziile sale Vorobchievici a cântat plaiurile și oamenii Bucovinei („Patria”, „Aceasta e Bucovina mea”, „Pe Prut”, „Soartă de huțuli”). Cunoscute au devenit poeziile sale pentru copii - „Limba maternă” (Movo ridni)(1869), care a fost inclusă mai târziu în abecedare, „Carpații noștri înalți și dragi”, „Pistrui”, „Toamna”, „Cântec de leagăn”. Povestirile, poeziile epice și dramele sale istorice erau consacrate unor episoade din istoria Ucrainei („Prizonierii turci” 1865, poemul „Neceai” 1868, drama Petro Konașevici-Sahaidacinîi 1884, Kociubei și Mazeppa 1891, Fiul rătăcitor) sau unor scene locale din viața rurală (O țigancă, Cine e de vină). A scris și o serie de scurte povestiri istorice, romane și eseuri intitulată Peru, incluzând Nero, Sablya Skanderbeg, Cleopatra și Ivan cel groaznic.

Piesele sale de teatru Hnat Prybluda și Noul viit (Noul staroste) au fost reprezentate în trecut pe scenele multor teatre populare. S-au bucurat de succes la vremea lor și operetele sale Kaspar Rumpelmayer (în germană), Jànos Istenházy, Domnișoara din Bosnia,Mopsul de aur (în ucraineană). Poporul se delecta odată și cu povestirile sale umoristice despre un orășel fictiv al proștilor, Bergluzdiv.

Deprimat de moartea fiului său, Oleksandr, de tuberculoză, în anul 1901 Isidor Vorobchievici a fost nevoit să se retragă din activitatea didactică, și s-a îmbolnăvit de inimă. El a trecut la cele veșnice la data de 18 septembrie 1903, în orașul Cernăuți.

Fratele său a fost poetul ucrainean Grigori sau Hrihori Vorobkievici, care a scris sub pseudonimul Naum Șram. De asemenea a mai avut o soră, Apolonia.

Isidor Vorobchievici este autor a mai multor lucrări didactice, între care pot fi menționate:

  • Manual de armonie muzicală (Cernăuți, 1869);
  • Cântările corale ale Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur (1869; ed. a II-a, 1880); Slavischer Chorgesang zur Liturgie des Johannes Chrysosthomus (Wien 1868, Schulbücherverlag)
  • Colecțiune de cântece pentru școlile poporale (Viena, 1870 și 1889);
  • Cântări liturgice corale pentru școlile poporale (Viena, 1870 și 1880)
  • Kurze allgemeine Musiklehre fur Schule und Haus (Viena, 1871; ed. a II-a, 1876);
  • Armonia. Colecțiune de coruri (Viena, 1886);
  • Cântări liturgice pentru cor bărbătesc (Cernăuți, 1887);
  • Cântări liturgice pentru cor mixt (Cernăuți, 1890);
  • Cântări liturgice pentru două voci egale (Cernăuți, 1896) - în colaborare cu Eusebiu Mandicevschi etc.
  • Die Musik in die Österreichsch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild Bukowina (Viena 1899)

Vorobchievici a compus peste 240 de piese muzicale (cântări liturgice, coruri lumești, coruri religioase (prelucrări pentru cor de melodii psaltice, piesa de chinonic „Ție se cuvine cântare…” .etc.),adaptări pentru voce și pian a 8 melodii populare (Flori din Bucovina) printre altele și muzică corală pe versuri ale poeților reprezentativi din literatura națională romanească și ale unor poeți locali: Mihai Eminescu („Ce te legeni, codrule?” sau „De ce nu-mi vii?”, „Revedere”), Vasile Alecsandri („Arcașul”, „Doină, doiniță”, „Mănăstirea Putna”; „Ștefan-Vodă și Codrul”, „Bălcescu murind” etc.), Dimitrie Bolintineanu, Vasile Bumbac,Gheorghe Tăutu, Gheorghe Sion („Limba română”), Iosif Vulcan („Noapte de vară”) ș.a. precum și ale unor poeți ucraineni - Taras Șevcenko („Nazar Stodolea”), Ivan Franko, Markian Șașkevici, Iuri Fedkovici etc. De asemenea, a tradus cântece populare ucrainene în limba germană („Lieder aus dem Kleinrussischen“) (Cântece din malorusă).

Entuziasmat după un voiaj la Kiev în 1874 a compus lucrările vocale „Niprul nostru, fluviul țar” și „M-am născut pe Nipru, sunt, deci, cazac” Alte cântece în românește, de inspirație folclorică :„Cobzarul” , „Bucovină, țară dulce”, „Când Moldova purta jugul”, „Cântă cucul pe fântână”.

Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 602


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți